תפעול קרוואן

תפעול קרוואן 5-7 מקומות

הכנת הקרוואן לנסיעה

רגע לפני שרותמים את הקרוואן ויוצאים לדרך כדאי לשים לב לכמה דברים:

בתוך הקרוואן

 • בדיקה שכל הפתחים בקרוואן סגורים ונעולים:
  • על החלונות להיות סגורים ונעולים כולל חלונות התקרה.
  • יש לוודא שכל הדלתות, המגירות והתאים סגורים ונעולים.
  • לרוקן את מיכל המים בעת נסיעה.
 • מומלץ להפעיל את המקרר יום לפני הנסיעה על מנת להגיע לטמפרטורה המיטבית ביציאה לחופש.

מחוץ לקרוואן

 • יש לסגור את הברז הראשי של בלון הגז (הברז נמצא בתא המטען בקדמת הקרוואן).
 • יש לוודא שכל הדלתות והפתחים החיצוניים סגורים ונעולים (פתח מילוי המים, פתח מחסנית השירותים וכו').

ריתום וניתוק הקרוואן

יש להקפיד על מספר כללים כדי לשמור על ביטחונכם ועל שלמות הקרוואן:

 • סגירת הרגליים המייצבות עד הסוף.
 • קירוב תפוח הרכב לעבר הקרוואן.
 • על ידית היצול להיות במצב מורם (פתוח).
 • יש להוריד את הקרוואן באמצעות סיבוב הידית עד אשר ידית היצול קופצת למקומה.
 • לאחר שהידית קפצה למקומה יש לנער את היצול מעלה – מטה ולוודא כי הוא מחובר היטב.
 • יש להוריד את בלם היד למצב משוחרר.
 • קיפול הרגלית עד הסוף והרמת הרגלית עד למעלה בעזרת פתיחת הבורג הנועל וסגירתו לאחר הרמת הרגל.
 • חיבור השרשרת וכבל בלימת החרום לוו הגרירה של הרכב (יש לשים לב שהשרשרת לא נוגעת ברצפה ולא מתוחה – עליה להיות חופשית).
 • יש לחבר את כבל החשמל ולדאוג שהוא לא נוגע ברצפה 

לפני שמתחילים את הטיול יש לדאוג שהקרוואן שוחרר מהרכב בצורה בטיחותית:

 • וודאו שה- Hand-Brake  במצב משוך.
 • יש להוריד את הרגל כמעט עד הרצפה על ידי פתיחת בורג הנעילה של הרגל.
 • הרמת ידית היצול תוך כדי הורדת הרגל בעזרת הידית המסתובבת עד שהקרוואן מנותק מהרכב.
 • יש לנתק את חיבור החשמל שבין הקרוואן לרכב.
 • ניתוק החיבורים  הנותרים בין הקרוואן לרכב:
  • שרשרות הבטיחות
  • כבל בלימת החירום

ריתום וניתוק הקרוואן

פאנל בקרה - לב הקרוואן

פאנל הבקרה להפעלת ה- 12V, הפאנל שולט על תאורות בקרוואן, משאבות, מים ומוזיקה. 

בצד השמאלי, נוריות החיווי מסמלות על מצב המצבר. 
בצד הימני מוצגות נוריות המים, כאשר מפלס המים יורד ל25% יש למלא את מיכל המים.

טיפ חשוב לדרך! שלוודא שתמיד יש לפחות 25% מים במיכל ולא פחות וזאת משום שחלק ממערכות הקרוואן כמו דוד מים חמים   ומיכל הדחה של השירותים שואבות את המים מהמיכל המים הראשי.

פילוס והורדת רגלי תמיכה

הרגליים משמשות לתמיכה קלה בקרקע בלבד. יש להקפיד טרם הורדת הרגליים לפלס באמצעות הפלס שנמצא בקרוואן 

דלת ראשית של הקרוואן

דלת הקרוואן מאפשרת שימוש מגוון. ניתן להשתמש בדלת גם בשימוש כחלון, בכדי לעשות זאת להשתמש בידית התחתונה ולהפריד את החלק התחתון מהחלק העליון של הדלת.

 

תא מטען קדמי

 יש לפתוח לפני הפעלת המזגן או השימוש בגז ולהשאיר פתוח את תא המטען

חיבור צינור מים ישיר

מערכת המים בקרוואן

 • בקרוואן מותקן מיכל מים, אשר משמש למקלחת ולברזים. מילוי המיכל נעשה דרך פתח המילוי החיצוני של הקרוואן.
 • יש לוודא שבמיכל הראשי יש תמיד מים – באם יעשה שימוש באחד הברזים/המקלחת כשמיכל המים ריק – משאבת המים תישרף, ולא יהיה ניתן להשתמש במערכת המים.
 • יש לדאוג שבסיום השימוש במים הברזים סגורים היטב.
 •  

חיבור מים ישיר

 • בקרוואן בו קיים חיבור מים חיצוני, יש לכבות את מתג החשמל של המשאבה כאשר מחברים צינור חיצוני, כדי למנוע את שריפת המשאבה.
 • בקרוואן בו קיימת מקלחת חיצונית יש לזכור לכבות את כפתור הפעלת המשאבה בסיום השימוש במקלחת.

את חיבור המים הישיר יש לחבר רק לאחר מילוי מיכל המים ומדיד השירותים.
המים שהולכים לדוד תמיד יצאו ממיכל המים ולא מחיבור המים הישיר.
בתוך התא יש להזיז את המתג ימינה כדי לנתק את זרם החשמל מהמשאבה המובנית ולשימוש בלחץ המים של הצינור.

ניקוז מים אפורים

מקלחת חיצונית

תפעול הכיריים

הגז משמש לבישול ולהפעלת המקרר. כמו כן, בקרוואנים בהם יש חיבור גז חיצוני, ניתן להפעיל חיצונית כיריים וגריל גז (מנגל).

 • בעת הפעלת הכיריים יש לדאוג להשאיר חלון או דלת פתוחים.
 • חובה לסגור את בלון הגז בזמן הנסיעה.

דוד מים חמים

תפעול המקרר

טרם הדלקת המקרר יש לשים שקיות קרח על מנת לעזור למקרר להפעיל את הקירור בצורה מהירה יותר

 • ישנם 2 מצבי הפעלה: חשמל וגז. מעבר בין מצבי ההפעלה נעשה על ידי לחיצה ארוכה על הכפתור האפור ושימוש בחצים על מנת לבחור את המצב הרצוי.
 • כאשר המצב הרצוי מהבהב יש ללחוץ לחיצה קצרה על הכפתור האפור.
 • לאחר בחירת מצב ההפעלה, מד הטמפרטורה יהבהב. יש לכוון את הטמפרטורה, כך ששלוש נורות ידלקו וללחוץ שוב לחיצה קצרה על הכפתור האפור

חלונות הקרוואן

במהלך נסיעה יש להקפיד שכל החלונות סגורים היטב ונעולים.

 • יש לפתוח את החלון בצורה איטית. קיימים כמה מצבי פתיחה. כאשר שומעים "קליק" סימן שהחלון נתפס על מצב פתיחה.
 • סגירת החלון מתבצעת ע"י הרמת החלון עד למצב פתיחה מרבי והחזרתו בזהירות למקומו.
 • שימו לב, לווילונות ההצללה יש כמה מצבי סגירה.
 • שחרור הווילון ורשת היתושים, לטובת החזרתם למצבם המגולגל הראשוני, יש לעשות באיטיות תוך החזקתם ביד. 

שירותים

 

שירותים בקרוואן הינם שירותים כימיים, כלומר, יש לוודא שיהיה אתכם תמיד חומר כימי על מנת שתוכלו לעשות שימוש בשרותים. לתפעול השרותים בבקשה פעלו על פי ההנחיות הבאות: 

יש למלא את מיכל המים של השירותים מפתח המילוי החיצוני.

טיפול במחסנית האסלה ("הקסטה"):

 • לפני הוצאת מחסנית האסלה ("הקסטה"), יש להיכנס לתא השירותים בקרוואן ולוודא שדלתית השירותים סגורה באמצעות הידית הייעודית.
 • יש לפתוח את התא החיצוני של המחסנית בעזרת המפתח ולחיצה על הכפתור.
 • בתחתית המחסנית ישנו תפס בצבע שונה מצבע המחסנית, יש להרימו מעט כלפי מעלה ולמשוך את המחסנית החוצה.
 • יש לפתוח את פקק המחסנית ולשים חומר כימי עד 3/4 הפקק, לשפוך לתוך המחסנית, להוסיף חצי ליטר מים +-, לנער קלות ולסגור את הפקק.
 • בהחזרת המחסנית למקומה יש להכניסה עד שהתפס ייתפס במקומו.

 

תפעול המזגן

מיזוג האוויר בקראון עובד עם חיבור ל V220  בלבד (רשת חשמל או גנרטור).
במזגנים ישראליים, לפני הפעלת המזגן, חובה לפתוח את:

 • דלת הארון בו נמצאת היחידה הפנימית של המזגן.
 • דלת התא החיצוני במקום בו יושב מדחס המזגן.
 • יש לפלס את היחידה פנימית של המזגן (בתוך הקרוואן) משום שאם המזגן לא יהיהי מפולס תהינה נזילות לכיוון השיפוע

הפיכת הספה למיטה

שימוש בטיחותי בסולם


נהיגה עם קרוואן נגרר

 • אין לשהות בתוך הקרוואן בזמן הנסיעה.
 • מהירות הנהיגה עם קרוואן הינה עד 80 קמ"ש.
 • מרחק העצירה בנסיעה עם קרוואן נגרר גדל משמעותית. נתון זה מצריך את היערכות והתייחסות הנהג בכל עת ובפרט בעת נהיגה בקרבת רכבים ולקראת כניסה לצומת.
 • נהיגה לאחור ברוורס רק בעזרת מכוון.
 • בעליות וירידות חדות חשוב לנהוג בהילוך נמוך כדי למנוע מצב של חוסר שליטה ולהימנע משימוש עודף בבלמים.
 • גחון הקרוואן יהיה לרוב נמוך יחסית. כניסה לבורות, לדרכים לא סלולות או לתוואי שאינו ישר עלולה להסתיים בנזק.
 • עלייה על פסי האטה (באמפרים) תיעשה לאט ובזהירות, כדי למנוע התנתקות של החיבור בין הקרוואן לבין הרכב הגורר.
 • לפני תחילת הנסיעה יש לסגור ולנעול את כל הארונות והמפתחים משום שהסיכוי שהם יפתחו במהלך נסיעה גבוה מאוד אם הם לא נעולים
 • יש לעצור ולעבור רק במקומות מרווחים ובעלי שטח גדול מספיק למעבר הקרוואן.
 • בכל עצירה מוחלטת לשם חניית הקרוואן, על גלגלי הקרוואן להיות על הקרקע כשאחד הגלגלים נעול באמצעות סנדל (על מנת למנוע את גרירת הקרוואן על ידי מי שאינו רשאי לכך) וכל רגלי הקרוואן מורדות ויציבות על הקרקע.
 • עצירה מוחלטת והתחלת נסיעה חייבות להיעשות בשטח מישורי, לאחר שהקרוואן אובטח כראוי.
 • לפני נסיעה יש לוודא שברזי הגז בקרוואן סגורים.
 • אין להדליק אש בקרוואן, מלבד בכיריים המובנות בו ובעת הפעלת הכיריים יש לפתוח את החלון הצמוד.
Print Friendly, PDF & Email